Roby Dwi Antono - SET - BULAN, CLARA, KINASIH, OKTA, 2022